O projekcie

False Prophet Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnego systemu mechanik (CPRS) zmieniającego postrzeganie świata gry przez gracza poprzez wybory podjęte w rozgrywce w grach wideo opartych o silnik Unreal Engine 5.”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu mechanik (CPRS) zmieniającego postrzeganie świata gry przez gracza poprzez wybory podjęte w rozgrywce w grach wideo opartych o silnik Unreal Engine 5. System będzie mógł być wykorzystany w grach Spółki (w pierwszej kolejności w rozwijanej obecnie przez FP grze BEAST). CPRS stanowić będzie rozwinięcie Systemu Bestii (prototypu CPRS).

Rezultatem Projektu będzie system mechanik wpływających na różne postrzeganie świata gry przez postać gracza oraz samego gracza, opartego na wyborach gameplayowych, wynikających z jego zachowania (System CPRS)

Wartość projektu: 5 668 992.00 zł
wkład Funduszy Europejskich: 3 573 592.20 zł
False Prophet sp. z o.o., Plac Inwalidów 10, 01-552 Warsaw (Poland)
BEAST is a registered brand in the UE. All trademarks belong to their respective owners.
Copyright © 2023 False Prophet sp. z o.o.